J&V VALMENNUSPORTAAT KILPAPAREILLE

F-E taso

-    seuraohjaajien ja seuravalmentajien ryhmät 1-2 kertaa viikossa
-    E-tasolla ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ kk/ laji
-    mahdollisuus osallistua practiseen
-    mahdollisuus ottaa yksäreitä seuraohjaajilta ja seuravalmentajilta
-    lähellä D-tasoa mahdollisuus ottaa yksäreitä ammattivalmentajilta, jos ylempien luokkien edustuspareilta jää yli
-    mahdollisuus osallistua seuran järjestämiin leireihin
-    nuoriso- ja aikuisparien suotavaa aloittaa omatoiminen harjoittelu ryhmien ohella, jos tähtää kilpailuihin
-    hyödyllistä tutustua oheisharjoitteluun
-    harjoitteluun käytetty aika 1-3 tuntia viikossa
-    harjoittelun kulut 10-50 e kuussa
-    kilpailut: seura, alue, joukkuekilpailut


D-C-taso

-    seuravalmentajien ja/ tai ammattivalmentajien lajikohtaiset ryhmät 2 kertaa viikossa
-    C-tasolla ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji
-    suotavaa osallistua practiseen
-    suotavaa ottaa yksäreitä seuravalmentajilta
-    seura pyrkii järjestämään ammattivalmennusta siten, että mahdollisuus ottaa 1-2 tuntia/ valmennuskerta vierailevilta ammattivalmentajilta
-    suotavaa osallistua seuran järjestämiin leireihin
-    suotavaa käydä oman ammattivalmentajan tai  samantyylisen valmentajan leireillä ja valmennuksissa myös muualla
-    omatoimisen harjoittelun aloitus viimeistään tässä vaiheessa (ikätaso huomioiden)
-    säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä
-    harjoitteluun käytetty aika 3-6 tuntia viikossa
-    harjoitteluun kulut 50-200 e kuussa
-    kilpailut: alue, valtakunnallinen, B-tasoa lähestyttäessä GP-kilpailut ja/ tai cup (avoin taitoluokka), lapsilla avoin S-luokka, joukkuekilpailut


B-A-taso

-    harjoittelun pääpaino on ammattivalmentajien yksityisvalmennuksessa ja omatoimisessa harjoittelussa
-    ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji
-    suotavaa osallistua practiseen
-    seura takaa mahdollisuuden riittävään ammattivalmentajien yksityisvalmennukseen tarvittaessa priorisoimalla tämän ryhmän (koska seuravalmentajien yksityisvalmennuksesta ei enää hyötyä)
-    säännöllinen osallistuminen oman seuran järjestämille leireille
-    säännölliset oman ammattivalmentajan tai samantyylisen valmentajan leirit, valmennuspäivät yms. myös muualla
-    säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä tai omatoimisesti
-    harjoitteluun käytetty aika vähintään 6-10 tuntia viikossa
-    harjoittelun kulut 200-500 euroa kuussa
-    kilpailut: valtakunnallinen, GP, SM, cup, joukkuekilpailut


Huipputaso

-    nimetty päävalmentaja jonka kanssa tehdään kausittain valmennus- ja kilpailusuunnitelma
-    kilpailu- ja kausikohtaiset tanssilliset ja sijoittumistavoitteet
-    harjoittelun pääpaino on ammattivalmentajien yksityisvalmennuksessa ja omatoimisessa harjoittelussa
-    ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji
-    seura takaa mahdollisuuden riittävään ammattivalmentajien yksityisvalmennukseen tarvittaessa priorisoimalla tämän ryhmän (koska seuravalmentajien yksityisvalmennuksesta ei enää hyötyä)
-    erityisesti priorisoidaan ammattivalmentajien tunnit tälle tasolle kun tulossa kotimaisia tai kansainvälisiä arvokilpailuja, joissa pari edustaa seuraa tai Suomea
-    säännölliset oman ammattivalmentajan tai samantyylisen valmentajan leirit, valmennuspäivät yms. myös muualla
-    ulkomaisten oman valmentajan tyyliä tukevien valmentajien leirit ja yksityisvalmennukset kotimaassa ja ulkomailla
-    säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä ja omatoimisesti päävalmentajan tekemän tai hyväksymän suunnitelman mukaan
-    päävalmentaja seuraa aktiivisesti harjoittelun toteutumista
-    harjoitteluun käytetty aika 10-20 tuntia viikossa
-    harjoittelun kulut 500-1000 euroa kuussa
-    kilpailut: GP, SM, WDSF, joukkuekilpailut,  kilpaileminen säännöllisesti myös ulkomailla, STUL lähettämänä EM- ja MM-kilpailut

Siirtyminen portaalta toiselle vaihtelee parikohtaisesti ja riippuu taitoluokan lisäksi ikäsarjasta; lahjakkaat lapsiparit voivat olla C-tasolla ennen kuin ikäsarja mahdollistaa C-luokkaan siirtymisen. Vastaavasti lahjakkaat junioriparit voivat olla A-tasolla ennen kuin ikäsarja mahdollistaa A-luokkaan siirtymisen jne. Vastaavasti pari voi jäädä harrastamaan taitoluokkaa alemman porrastuksen mukaisesti, jos tavoitteena ei ole edetä kilpauralla vaan nauttia harrastamisesta. Yksittäistapauksissa valmentajat ratkaisevat, mihin tasoryhmään osallistuminen on parille hyödyllisintä parin ja tarvittaessa vanhempien kanssa keskustellen.  Tasoryhmäjako seurassa ei noudata näitä portaita resurssien vähyyden takia vaan on pääsääntöisesti alkeet, E-D ja C-A. Yksityisvalmennusta jaettaessa huomioidaan yksittäiset parit siten, että lahjakkaille nopeasti eteneville pareille pyritään järjestämään riittävästi ammattivalmennusta riittävän aikaisessa vaiheessa.

Valmennusportaat pdf-tiedostona